{"status":"success","count":47917} Parafia św. Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie

Witamy na stronie parafii

Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie.

Szczęść Boże!

 

Miłosierdzie Boże « WIERZE UFAM MIŁUJĘ

 

 

 

 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga: — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych, przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości. Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem, jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy: — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy, umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności, bądź światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim Królestwie, chroń nas od wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi! Przez Serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, narody Polski i tak wielu innych krajów, które od wieków są Twoje, prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła. Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu, Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi ukształtowanego w świetle Twojej paschy, a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do Twego Serca. Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy, Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości. Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy: — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą,dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

Godzina przyjęcia Komunii św. poza Mszą świętą w niedzielę, uległa zmianie z godz. 13.00 na godz. 14.30.

Dnia 26 marca odwiedziła naszą parafię ekipa telewizji Niedziela i zrealizowała krótki reportaż "A parafie trwają!", w którym przeprowadzono rozmowę z ks. proboszczem Stanisławem Jasionkiem. Wszyscy zainteresowani tą relacją telewizyjną mogą ją obejrzeć klikając poniższy link: https://tv.niedziela.pl/film/2976/A-parafie-trwaja

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA DO PARAFIAN

            Drodzy Parafianie! Z Wami wszystkimi pozostajemy w duchowej jedności. Zachęcamy do wspólnotowej modlitwy w Waszych rodzinach. Przeżywamy czas szczególnego Wielkiego Postu AD 2020. Niewątpliwie, Bóg mówi do nas także przez te trudne wydarzenia – swoiste rekolekcje. Nie przestawajmy ufać w Bożą obecność. Bóg jest z nami. On nas nie opuszcza.

         Pragnę podziękować wszystkim, którzy obejmują modlitwą także nas - swoich duszpasterzy i swoją parafię. Dziękuję wszystkim, którym leży na sercu dobro naszej parafii i normalne jej funkcjonowanie. Jednakże bez Waszej troski o potrzeby materialne nie jesteśmy w stanie podołać wszystkim wyzwaniom. Zaistniała, niezwykle trudna, sytuacja sprawiła, że Parafia została pozbawiona w tym momencie prawie zupełnego wsparcia przez ofiary składane na tacę, które były przeznaczone na: ogrzewanie gazem kościoła i domu parafialnego, energię elektryczną, utrzymanie personelu. Taca jest jedynym źródłem utrzymania parafii! Bez Waszej pomocy w tym czasie nie damy rady jej utrzymać. Dlatego, zwracam się z serdeczną prośbą, abyście systematycznie wspierali swoją Parafię przez przekazanie dobrowolnych ofiar i wpłacanie ich na jej konto, które zamieszczam w tym Słowie. Już dzisiaj dziękuję za Wasze dobre i wrażliwe serca, za postawę wiary, która dyktuje Wam troskę o byt materialny naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkim, którzy w ten sposób zechcą regularnie wspierać swoją parafię mówię serdeczne: „Bóg zapłać!”.

Wasz proboszcz - ks. Stanisław Jasionek

 

Konto naszej parafii:

Bank Pekao S.A.      69 1240 1213 1111 0010 9797 8865

 

 

Niedziela Palmowa - 05.04.2020 r.

HOSANNA! ZBAW NAS!

Jak zauważył sługa Boży abp Fulton Sheen w książce: Priest is not his own (Ksiądz nie jest własnością samego siebie), Jezus jest jedyną osobą, która przyszła na świat nie po to, aby żyć, lecz aby umrzeć. Dzisiejszą liturgią rozpoczynamy celebrowanie tych wydarzeń, które były szczytem i zwieńczeniem misji Chrystusa.

W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza, spisanej kilka wieków przed Jezusem, prorok zapowiada to, czego dokona Mesjasz. Mówi o cierpieniu i dramacie, w którym Pan będzie Go wspomagał. Relacja Jezusa z Ojcem i miłość Boża do ludzi sprawiły, że Mesjasz przyjął bestialskie tortury i hańbę krzyża.
Święty Paweł w Liście do Filipian naucza, że Jezus stał się Sługą wszystkich. Wyzbył się Boskiej chwały i splendoru, a przyjął ludzkie cierpienie i poniżenie. Bóg jednak Go wywyższył (II czytanie). To, co stało się Jego hańbą, przyniosło wyzwolenie od zła, śmierci i potępienia dla każdego z nas. Od tego czasu ludzie różnych kultur i epok przyjmują wyzwolenie i zbawienie, które daje Chrystus.
Wielu jednak z tych, którzy wiwatowali tamtej niedzieli na cześć Jezusa, już kilka dni później skandowało: „Precz z Nim!”. W naszych czasach pełnych zamętu i rozdarcia również Tobie i mnie grozi to wewnętrzne zagubienie i dezorientacja. Wierzyć w Chrystusa, a własnym życiem tę wiarę podważać. Niech więc nasze dzisiejsze wołanie: „Hosanna!”, a więc: „Zbaw nas!”, wyrazi szczerą wiarę w Jezusa i przyjęcie Zbawienia, bez którego nasz los byłby pozbawiony światła i nadziei. Niech Twoje i moje życie będą najlepszym hymnem i okrzykiem na cześć Pana!

ks. Marek Piedziewicz

 

                   

ŚWIĄTECZNE ŚNIADANIE

W RODZINIE

(Propozycja)

         Poświęcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez św. Pawła Apostoła: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31). Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed jedzeniem i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania Pańskiego święcimy także pokarmy. W tym roku, jednakże, ze względu na pandemię, błogosławieństwo pokarmów dokonuje się w Domowym Kościele.

         Zmodyfikowaną modlitwę, którą kapłan wypowiada w czasie poświęcenia pokarmów, może odczytać przedstawiciel rodziny w obecności wszystkich uczestników świątecznego śniadania:

Przedstawiciel rodziny: Panie, Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Dziękujemy Ci, Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, za chleb i wszelkie świąteczne pieczywo dane nam na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Dziękujemy Ci, Baranku Boży, który pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, za mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Dziękujemy Ci, Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, za jajka, znak nowego życia. Spraw, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

         Stół łączy ludzi ze sobą, dlatego najlepiej czują się oni, siedząc przy nim, spożywając wspólny posiłek, podczas którego można spokojnie porozmawiać, w sposób przyjazny i szczery załatwić wiele różnych spraw, także wyjaśnić nieporozumienia. Zresztą wszystkie uroczystości mają swój finał przy stole, gdzie podaje się posiłek i odpoczywa w świątecznym nastroju. Stół jest, zatem symbolem gościnności i braterskiej miłości. Agapy wczesnochrześcijańskie wyraźnie podkreślały znaczenie i radość wspólnego posiłku i świętowania. Ponieważ najważniejszym świętem chrześcijaństwa jest Wielkanoc, nic więc dziwnego, że śniadanie wielkanocne nabrało tak uroczystego charakteru.

         Śniadanie wielkanocne nawiązuje do wydarzenia w Wieczerniku, kiedy to Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się zatrwożonym apostołom. Chciał, aby przekonali się, że nie jest żadną zjawą, lecz żywym człowiekiem, dlatego zapytał, czy mają coś do jedzenia. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby, którą Jezus zjadł przy nich (por. Łk 24, 43).

         Śniadanie wielkanocne spożywa się przy odświętnie zastawionym i przystrojonym stole. Na środku stołu stawiamy paschalik rodzinny, baranka wielkanocnego oraz święconkę.

         Ktoś z rodziny zapala paschał rodzinny lub świecę i mówi: Chrystus zmartwychwstał!

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

Następnie wybrana osoba odczytuje fragment Ewangelii według św. Łukasza (24, 1-9):

         W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.

Czytający: Oto Słowo Boże!

Domownicy: Bogu niech będą dzięki!

Następnie wszyscy zgromadzeni śpiewają pieśń wielkanocną:

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,

wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.

Naród niewierny trwoży się, przestrasza,

na cud Jonasza. Alleluja!

 

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:

Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,

Pan z martwych powstał. Alleluja!

 

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,

gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.

Ojcu Swojemu już uczynił zadość,

nam niesie radość. Alleluja!

 

Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,

wina pierwszego rodzica zgładzona.

Niebios zamkniętych już otwarta brama,

synom Adama. Alleluja!

 

Więc potargawszy nałogi grzechowe,

Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe.

Z dala mijając nieszczęść naszych groby,

miejsca, osoby. Alleluja!

 

Przez Twe chwalebne, Chryste Zmartwychwstanie,

daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie.

I niech tak w chwale jakoś Ty, równie my,

zmartwychwstaniemy. Alleluja!

Po odśpiewaniu pieśni jeden z uczestników świątecznego śniadania mówi: Dla nas, chrześcijan wszystkich czasów, dzień dzisiejszy jest dniem najradośniejszym, niosącym nadzieję, że skoro Chrystus za nas umarł i zmartwychwstał, to i my podobnie zmartwychwstaniemy, by ożywieni wieczną Miłością, należeć do wspólnoty naszego Ojca Niebieskiego. Podziękujmy Mu za to, że możemy dziś przeżywać uroczystość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Prowadzący robi znak krzyża i wypowiada słowa: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Następnie dodaje: Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego zmartwychwstania. Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania i wzajemnej miłości. Amen.

Wszyscy dzielą się święconym jajkiem, składając sobie świąteczne życzenia. Po życzeniach spożywają śniadanie wielkanocne.


 


 


 

    


 

 

Kontakt

tel. 34 322-71-10

e-mail: stjasionek@op.pl

Godziny Mszy świętych

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 17.00
Sobota - Msza św. niedzielna: 18.00 poprzedzona nieszporami: 17.40
Dni powszednie: 8.00, 18.00

Adres

ul. Obrońców Westerplatte 37
42-200   CZĘSTOCHOWA

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku

od godz. 16,30 do 17,30

w soboty i dni świąteczne 

kancelaria nieczynna

telefon: 34 322-71-10

 

 

Spowiedź św.

Spowiadamy przed każdą Mszą św. oraz gdy istnieje taka potrzeba w jej trakcie. W pierwsze piątki miesiąca spowiedź św. odbywa się w godz. od 17.00 do 18.30. Zapraszamy!